- 44%
700,000đ
1,250,000đ

Tiết kiệm 30% so với mua lẻ 2 khóa "20 phút luyện dịch mỗi ngày" và "1 giờ 30 phút tương tác online" cộng lại

Mua ngay

Số bài học

Học trên mọi thiết bị

Combo A: Khóa "20 phút mỗi ngày - Học 01 biết 10" & Khóa "1 giờ 30 phút tương tác online với phiên dịch viên Khang Nguyễn"

Khi đăng ký combo A này, bạn sẽ được học những khóa sau:
1. Khóa "20 phút mỗi ngày - Học 01 biết 10" có giá bán hiện tại là 690.000 đồng. Xem thông tin chi tiết khóa này
2. Khóa "1 giờ 30 phút tương tác online với phiên dịch viên Khang Nguyễn" có giá bán hiện tại là 250.000 đồng. Xem thông tin chi tiết khóa này
Bạn có thể mua combo này với giá chỉ 700.000 đồng. Đây là chính sách nhằm khuyến khích những học viên ham học có thể đăng ký nhiều khóa cùng lúc, sẽ tiết kiệm hơn mua riêng từng khóa.

Đăng ký khóa học

Combo 01

Tiết kiệm 30% so với mua lẻ 2 khóa "20 phút luyện dịch mỗi ngày" và "1 giờ 30 phút tương tác online" cộng lại

700,000 đ Đăng ký